Serwis ABC
Ime:

Nazwisko:‚;

////////////////////////////////////////////////////////////
//Kod programu

//Ustanawiamy połączenie z serwerem mysql
if ( !mysql_connect($adres_ip_serwera_mysql_z_baza_danych,

$login_bazy_danych, $haslo_bazy_danych) ) {
echo ‚Nie moge polaczyc sie z baza danych’;
exit (0);
}
//Wybieramy baze danych na serwerze mysql ktora zawiera tabele
//newsletter gdzie sa dane osob z listy dystrybucyjnej
if ( !mysql_select_db($nazwa_bazy_danych) ) {
echo ‚Blad otwarcia bazy danych’;
exit (0);
}

if ( isset($_POST[„mail”]) ){

SkorygujZmienneZFormularza($imie,$nazwisko,$mail);

$czy_poprawne_dane = SprawdzPoprawnoscDanych ($imie, $nazwisko,

$mail);
if ($czy_poprawne_dane == „dane_ok”) {

$zapytanie = „INSERT INTO `miernik1` (`moc`,`energia_total`) „;
$zapytanie .= „VALUES (‚$moc’, ‚$energia_total’)”;
//Wykonujemy zapytanie na bazie mysql
$wynik_zapytania = mysql_query($zapytanie);
//Sprawdzamy cz baza danych zwrocila blad
if (!$wynik_zapytania) {
//Jesli baza danych zwrocila blad to wyswietlamy komunikat o problemie
//z baza danych
echo(„
Nie moge dodać rekordu do bazy!

„);
} else {
//Jesli dodanie subskrybenta sie udalo to wyswietlamy gratulacje oraz
echo „Gratulacje!!!”;
echo „
Właśnie zostałeś zapisany na listę dystrybucyjną

naszego wspaniałego newslettera!!!!”;
}
} else {
//Jesli podane przez uzytkownika dane sa niepoprawne to informujemy
//o bledzie i ponownie wysiwetlamy komunkat
echo „Wprowadziles niepoprawne dane do formularza.
Być może nie wszystkie pola sa wypelnione”;
echo „
Spróbuj ponownie:”;
echo $formularz_dodaj_uzytkownika;
}
} else {
//Jesli nasza strona jest wyswietlana po raz pierwszy (zmienna
//$_POST[„mail”] niejest zdefiniowana) to
// * zachecamy do zapisania sia na liste newslettera
// * wyswietlamy formularz pozwalajacy pdoac nowego subskrybenta
echo „Zapisz się TERAZ na listę dystrybucyjną
naszego wspaniałego newslettera.”;
echo $formularz_dodaj_uzytkownika;
}

//Zamykamy połączenie z bazą danych
if ( !mysql_close() ) {
echo ‚Nie moge zakonczyc polaczenia z baza danych’;
exit (0);
}

?>