Poniższy formularz pozwala oszacować ilość wyprodukowanej energii dla odpowiedniej mocy i usytuowania instalacji PV. Obecnie w ofercie UniGrid dostępne są moduły krystaliczne. Z myślą o inwestorach, którzy dysponują powierzchnią gruntu, o określonych warunkach (szczegóły w zakładce SOLAR TRACKER) wprowadziliśmy do naszej oferty systemy nadążne (trackery), które pozwalają zwiększyć produkcję o około 40%.
Przy obecnych cenach energii średni okres zwrotu wynosi około 7 – 10 lat. W myśl projektu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 roku, posiadacze (czyli Prosumenci) mikroinstalacji o mocy do 10kW, bedą mogą odebrać 80% energii wprowadzonej do sieci w okresach rocznych, natomiast dla instalacji powyżej 10kW maksymalna ilość energii do odebrania to 70%.

Bardzo ważnym parametrem jest własne zużycie, czyli pobór energii elektrycznej przez nasz dom w czasie pracy instalacji PV (wtedy całość wyprodukowanej energii pochłaniają urządzenia podłączone do naszej instalacji). Standardowo jesteśmy w stanie wykorzystać około 35% produkcji energii z systemu PV, przy doborze uzysku z instalacji do zużycia energii 1:1.
Współczynnik ten możemy podnieść poprzez korzystanie z klimatyzatora latem lub innych energochłonnych urządzeń w czasie pracy instalacji.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania z dziedziny mikroinstalacji fotowoltaicznych.


<br /> Kalkulator PV<br />


Parametry instalacji

Moc instalacji:

Panele:
krystaliczne
cienkowarstwowe CIS
cienkowarstwowe CdTe

Wybrany inwerter:

System mocowania

blachodachówka
dachówka ceramiczna
dach płaski
system nadążny

Usytułowanie instalacji

Przybliżony kąt nachylenia dachu:
Odchylenie od linii azymutu (-90 wschód, 0 południe, 90 zachód):


Zużycie i ceny energii

Roczne zużycie energii:
kWh
Zuzycie własne energii:
%
Stawka opłaty za energię (netto):

Stawka opłaty za przesył (netto):

Średnia roczna podwyżka cen energi i przesylu:
%
Rodzaj wsparcia instalacji:
brak dofinansowania
dofinansowanie PROSUMENT


…treść alternatywna…

Podsumowanie

Wymagana minimalna powierzchnia:
Szacowana ilość wyprodukowanej energii w pierwszym roku:
Szacowana wartość zaoszczędzonej i sprzedanej energii w pierwszym roku:
Wartość skumulowana z tulułu zaoszczędzonej i sprzedanej energii po 20 latach:
Szacunkowy koszt wybranej instalacji:
Okres zwrotu poniesionych nakładów:Ceny instalacji zawierają 8% podatku VAT. Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.